ONZE MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT

Holland Casino is opgericht om mensen veilig, eerlijk en verantwoord te kunnen laten genieten van het kansspel en de bijzondere beleving daar omheen. We zijn meer dan 45 jaar geleden ontstaan uit de maatschappelijke behoefte om legaal kansspel aan te bieden als aantrekkelijk en betrouwbaar alternatief voor ondergrondse activiteiten. Die maatschappelijke opdracht zie je terug in alles wat we doen en in wie we zijn: betrokken, betrouwbaar, verrassend en hartelijk.

Aantrekkelijk, eerlijk & verantwoord

Holland Casino is de enige aanbieder in Nederland die speelcasino's mag uitbaten. Daarnaast heeft Holland Casino een vergunning om online kansspelen aan te bieden. Met deze twee vergunningen geeft Holland Casino invulling aan de publieke doelstellingen van het kansspelbeleid van de overheid: bestrijding van illegaliteit en criminaliteit, inzet op het voorkomen van kansspelverslaving en consumentenbescherming.

AANTREKKELIJK aanbod

De wetgever heeft bepaald dat Holland Casino's aanbod 'passend en attractief' moet zijn, zodat mensen sneller kiezen voor het legale aanbod en wordt voorkomen dat onze gasten zich tot het illegaal kansspelaanbod wenden.

VERANTWOORD AANBOD

Om kansspelverslaving zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt een strikt verslavingspreventiebeleid gevoerd dat erop is gericht spelers op een verantwoorde wijze te laten spelen en te voorkomen dat problematisch speelgedrag ontstaat. Hierin hebben overheid, vergunninghouders en spelers ieder een eigen verantwoordelijkheid.

AANTREKKELIJK AANBOD

SPEELCASINO'S

Holland Casino heeft veertien speelcasino's, geografisch verspreid over Nederland, zodat iedereen die dat wil toegang heeft tot ons veilige, eerlijke en verantwoorde aanbod. Hiervoor heeft Holland Casino een vergunning vanuit de Kansspelautoriteit. In de casino's biedt Holland Casino een combinatie van tafelspelen, speelautomaten, eten en drinken en entertainment aan.

VERANTWOORD AANBOD

Als Holland Casino hebben we van oudsher een voorbeeldfunctie als het gaat om verantwoord spel. Alles draait om de zorg voor onze gasten, die we positief verrassen met ons unieke aanbod en echte persoonlijke aandacht, binnen een betrouwbare en controleerbare context. We geven onze gasten zoveel mogelijk zelf de regie en de ruimte om te spelen, maar helpen ze tegelijkertijd om hun eigen grenzen te bepalen en te bewaken. We hebben een doordacht en helder preventiebeleid kansspelverslaving met strakke uitvoeringsprotocollen en zorgvuldige begeleiding.

Preventiebeleid vestigingen

Met ons preventiebeleid kansspelen helpen wij gasten om een bezoek aan het casino leuk te houden. We informeren de gast over verantwoord speelgedrag en geven duidelijke voorlichting over de risico’s van het spel. We stimuleren het stellen van grenzen aan het speelgedrag en helpen deze zo nodig ook te bewaken. Omdat we het gedrag van onze gasten systematisch in de gaten houden, zijn we in staat om .

Preventiebeleid online

Spelen in ons online casino kan leuk en spannend zijn. Als je goed met de spanning van het spel kunt omgaan, kun je er meestal probleemloos van genieten. Maar als je dat minder goed kunt, zijn er misschien risico’s verbonden aan je online casinobezoek. Om het spel bij Holland Casino Online zo veilig mogelijk te houden, . Dat bestaat uit wettelijke regels en onze zorgplicht.

KIJK: SECURITY OBSERVATION CENTER

Ons Security Observation Center speelt een cruciale rol bij het bieden van veilig, eerlijk en verantwoord spel. Ze onderzoekt fraude, kijkt terug bij claimgeschillen, ondersteunt bij incidenten in de vestigingen en voert zelfstandig controles en onderzoeken uit.

EERLIJK & BETROUWBAAR AANBOD

De overheid wil dat mensen alleen spelen bij betrouwbare aanbieders met een vergunning. Het is daarom onze opdracht om te zorgen dat onze gasten ons kunnen vertrouwen en dat alle spellen altijd op eerlijke wijze verlopen. Hiervoor zijn diverse controlemechanismen en procedures ingericht.

Holland Casino heeft altijd meerdere medewerkers op de werkvloer die toezicht houden op eerlijk en betrouwbaar spelverloop. Hierin worden ze ondersteund met digitale hulpmiddelen en cameratoezicht. Bovendien screenen wij al onze medewerkers vooraf. De selectie- en aannameprocedure is grondig.

De eerlijkheid en betrouwbaarheid van ons spelaanbod wordt gecontroleerd door de Kansspelautoriteit. Deze onafhankelijke toezichthouder test en kalibreert onze speelautomaten en tafelspelen het hele jaar door en controleert ons online aanbod.

Tegengaan
van witwassen

Holland Casino zet zich in om witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dat is wettelijk verplicht voor Holland Casino. We werken hiervoor samen met de overheid. Het betekent dat we onder meer de persoonsgegevens van gasten controleren. En dat we u om bij bijvoorbeeld opvallende bedragen of coupures.

TEGENGAAN VAN MATCHFIXING

Holland Casino biedt kansspelen aan in een veilige omgeving. Holland Casino zorgt dat het spel eerlijk verloopt. We houden van vermaak én vinden de spelregels – en dus een eerlijk en integer spel – belangrijk. Dat verbindt ons met de professionele sport. We bieden legaal en eerlijk kansspel in een veilige en verantwoorde omgeving. Het gebeurt eerlijk of het gebeurt niet; matchfixing heeft geen plaats in de sport.

BORGING VAN DE KWALITEIT

Input ervaringsdeskundigen
Risico gebaseerde preventie
Opleiding & training

    Copyright 2024