Voorwoord
van de CEO

Petra de Ruiter

Holland Casino kroop in 2022 uit het coronadal en stapte een nieuwe wereld binnen. Een wereld waarin online kansspelen zijn gelegaliseerd, de arbeidsmarkt krap is en economische en geopolitieke onzekerheden vragen om keuzes en sturing. Waar collega’s na de pandemie niks liever wilden dan gewoon weer aan de slag gaan, bleek de nieuwe wereld dat niet toe te laten.

Collega’s moesten enerzijds wennen aan de recent doorgevoerde organisatiewijziging en tegelijkertijd hadden we te kampen met bezettingsproblemen. Hoe sterk de behoefte van ons allemaal ook was om op volle kracht gasten te ontvangen; het kon eenvoudigweg niet. Des te tevredener ben ik met het feit dat we na twee uiterst lastige coronajaren het jaar 2022 met een positief resultaat afsluiten.

Onze wil om verder te herstellen is groot, maar voor veel collega’s mag dat wel wat sneller. Door krapte in bezettingen is de druk op collega’s groot geweest en duurde het wennen aan de nieuwe organisatiestructuur ook langer dan voorzien. Het nieuwe fundament staat, maar we hebben nog te kampen met uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld roosters en planningen. Ik ben ontzettend trots en dankbaar om te zien met welke inventiviteit en flexibiliteit door alle collega’s wordt gewerkt aan het herstel van het aanbod voor onze gasten. Ik zie ernaar uit die inventiviteit te zien floreren met een volledige bezetting in 2023, want dan zou er zomaar iets heel bijzonders kunnen ontstaan.

''Door samen te werken en samen doelen te stellen komen we volgend jaar verder.''

Waar het in de vestigingen langzaam op gang kwam, konden we de ontwikkelingen in de online kansspelmarkt bijna niet bijhouden. Het aantal vergunninghouders in Nederland verdubbelde, de wet- en regelgeving veranderde voortdurend en de maatschappelijke aandacht was enorm op de sector gericht. En dat is nu nog steeds het geval.

Wij zijn trots op het feit dat we vanaf dag één een relevante speler zijn in deze legale online markt, maar ook hebben wij ons gerealiseerd dat we op verschillende vlakken onze processen en procedures nog verder moeten ontwikkelen binnen het online aanbod.De online kansspelsector heeft een duidelijk reputatieprobleem. Deels terecht en door eigen toedoen. Als Holland Casino willen we een voorbeeldrol hebben. Niet alleen door het betrouwbaarste spelaanbod te leveren en door voorop te lopen bij zelfregulering en bescherming van de speler. Maar ook door een discussie op feiten te voeren. Want de reputatie van de sector schaadt nu niet alleen de vergunde aanbieders van kansspelen, maar kan ook gevolgen hebben voor de consumenten­bescherming. Als door de verslechterde reputatie kansspelen zodanig worden ingeperkt dat ze niet meer vindbaar – of aantrekkelijk genoeg - zijn voor de consument,  dan zal het illegale aanbod toenemen. 

Ik ben ondertussen heel blij dat Nederlandse consumenten zowel Holland Casino Online als de andere legale online aanbieders goed weten te vinden. Daarbij zien we dat onze keuze om het live casino-aanbod in Nederland te huisvesten een gouden greep is gebleken. Dat wekt vertrouwen bij onze gasten en onderscheidt ons van andere partijen. 

Daarnaast zien we allerlei nieuwe uitdagingen op ons pad. Hoe kan Holland Casino meer bijdragen aan de klimaatopgave, hoe gaan stijgende kosten van energie en een eventuele recessie hun weerslag op ons hebben en hoe binden we nieuwe generaties collega’s en gasten aan Holland Casino. Dit jaar zal veel alertheid van ons hele team vragen, waarbij we niet bang zullen zijn om bij te sturen en te kiezen. Alles om toekomstbestendig en robuust te blijven. Om dit te bereiken moeten we tegelijkertijd onze in de coronaperiode opgebouwde belastingschuld aflossen, uitgestelde investeringen doorvoeren én zorgen dat we weer terugkomen op de bezettings- en bezoekersniveaus die we voor de pandemie hadden. 

Terugkijkend op 2022 wil ik nogmaals alle collega’s enorm bedanken voor hun inzet. Een woord van dank gaat ook uit naar de ondernemingsraad die zij aan zij met ons heeft gestaan om Holland Casino verder te brengen. Daarnaast hebben we veel steun vanuit de raad van commissarissen, de banken en onze aandeelhouder gevoeld bij ons herstel sinds vorig jaar. Blij zijn we ook met de goede samenwerkingen met onze andere stakeholders. Zonder deze samenwerkingen kunnen we de reputatie van de sector niet verbeteren, zonder onze sociale partners en de ondernemingsraad kunnen we niet de beste werkgever van Nederland worden en zonder goede samenwerking met de overheid, verslavingszorg en toezichthouder kunnen we de consument niet optimaal beschermen. Door samen te werken en samen doelen te stellen komen we volgend jaar verder. Met een helder doel: gasten laten genieten van een veilig, eerlijk en verantwoord aanbod van kansspelen in een bijzondere omgeving. 

Met vriendelijke groet,

Petra de Ruiter
Chief Executive Officer

Download het jaarverslag

En lees hoe de kaarten van het jaar 2022 zijn geschud.

    Copyright 2024