Privacy statement
Holland Casino

Holland Casino hecht veel belang aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij gaan verantwoord om met persoonsgegevens en verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG"). Lees hieronder meer.

    Copyright 2024