JAARVERSLAG
2021

2021 stond in het teken van veerkracht, ondernemingszin en aanpassingsvermogen. Met één oog op de knip en één oog op de horizon hebben we verder kunnen investeren in de toekomstbestendigheid van de onderneming.

Jaarverslag 2021
Download

Volledige versie

H1. Over Holland Casino

H2. De wereld om ons heen

H3. Bedrijfsresultaten

H4. Compliance

H5. Governance & Risk

H6. Jaarrekening

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarstukken zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.

Downloads

jaarverslagen 2016 - 2020

    Copyright 2024