Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Samen zorgen voor onze
gasten, medewerkers & omgeving

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Bij het bepalen van onze strategie hebben we bepaald welke doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) dicht bij ons bestaansrecht liggen. Hierbij omarmen we de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en geven zo richting aan de koers van ons bedrijf. Daarbij focussen we op vier specifieke doelen namelijk: gezondheid & welzijn, waardig werk , justitie, vrede en veiligheid en duurzaamheid.

Duurzaamheid

Voor elk modern bedrijf is het bijdragen aan een duurzame omgeving onontbeerlijk. Holland Casino zet daarom in op energiebesparing, duurzame omgang met bouw- en verbouw en een goede omgang met haar omgeving.

VREDE, JUSTITIE EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

We geven hieraan invulling Hieraan dragen we bij door het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit, zoals in het kader van de Wwft, het bestrijden van matchfixing en door veilig spel in een verantwoorde omgeving aan te bieden waardoor onze gasten niet worden verleid door het illegale aanbod. )

Goede gezondheid en welzijn

Hieraan dragen we bij door ons preventiebeleid om kansspelverslaving en andere kansspelgerelateerde problematiek te voorkomen. Lees meer hierover bij ons preventiebeleid.

DUURZAME NIEUWE VESTIGINGEN

DUURZAAM HOLLAND CASINO VENLO

Holland Casino heeft in Utrecht en Venlo twee nieuwe vestigingen opgeleverd die naar de hoogste duurzaamheidseisen zijn ontwikkeld. Bekijk in onderstaande video's hoe dat is aangepakt.

ONZE ZORGPLICHT

Als Holland Casino hebben we van oudsher een voorbeeldfunctie als het gaat om verantwoord spel. Alles draait om de zorg voor onze gasten, die we positief verrassen met ons unieke aanbod en echte persoonlijke aandacht, binnen een betrouwbare en controleerbare context. We geven onze gasten zoveel mogelijk zelf de regie en de ruimte om te spelen, maar helpen ze tegelijkertijd om hun eigen grenzen te bepalen en te bewaken met ons .

Tegengaan
van witwassen

Holland Casino zet zich in om witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dat is wettelijk verplicht voor Holland Casino. We werken hiervoor samen met de overheid. Het betekent dat we onder meer de persoonsgegevens van gasten controleren. En dat we u om bij bijvoorbeeld opvallende bedragen of coupures.

    Copyright 2024