ZORGPLICHT & PREVENTIE

We geven onze gasten zoveel mogelijk zelf de regie en de ruimte om te spelen, maar helpen ze tegelijkertijd om hun eigen grenzen te bepalen en te bewaken. We hebben een doordacht en helder preventiebeleid kansspelverslaving met strakke uitvoeringsprotocollen en zorgvuldige begeleiding.

VEILIG & VERANTWOORD SPEL

Ons security observation center speelt een cruciale rol bij het bieden van veilig, eerlijk en verantwoord spel. Ze onderzoekt fraude, kijkt terug bij claimgeschillen, ondersteunt bij incidenten in de vestigingen en voert zelfstandig controles en onderzoeken uit.

ADVIESGROEP PREVENTIEBELEID KANSSPELEN

Het Preventiebeleid van Holland Casino wordt regelmatig getoetst door onze adviesgroep Preventiebeleid. De adviesgroep adviseert gevraagd en ongevraagd over onder meer de preventieve maatregelen, voorlichtingsmaterialen en interventies van Holland Casino. Holland Casino rapporteert jaarlijks over de uitgebrachte adviezen en de opvolging daarvan aan de Kansspelautoriteit.

Samenstelling Adviesgroep
Feite Hofman - Stichting AGOG
Marcel Niezen - Raad voor de Kansspelspelers
Pieter Remmers - Assissa consultancy
Daan Deenik - SolutionS
Arie Dijkstra - Rijksuniversiteit Groningen

ONZE ZORGPLICHT

Preventiebeleid vestigingen

Met ons preventiebeleid Kansspelen helpen wij gasten om een bezoek aan het  casino leuk te houden. We informeren de gast over verantwoord speelgedrag en geven duidelijke voorlichting over de risico’s van het spel. We stimuleren het stellen van grenzen aan het speelgedrag en helpen deze zo nodig ook te bewaken. Omdat we het gedrag van onze gasten systematisch in de gaten houden, zijn we in staat om op tijd in te grijpen.

Preventiebeleid online

Met ons preventiebeleid Kansspelen helpen wij gasten om een bezoek aan het  casino leuk te houden. We informeren de gast over verantwoord speelgedrag en geven duidelijke voorlichting over de risico’s van het spel. We stimuleren het stellen van grenzen aan het speelgedrag en helpen deze zo nodig ook te bewaken. Omdat we het gedrag van onze gasten systematisch in de gaten houden, zijn we in staat om op tijd in te grijpen.

BORGING VAN DE KWALITEIT

Input ervaringsdeskundigen
Risico gebaseerde preventie
Opleiding & training

Contact wettelijke
vertegenwoordigers

Holland Casino heeft Janny Wierda en Peter Seerden aangewezen als vertegenwoordigers ‘Preventie kansspelverslaving bij kansspelen op afstand van Holland Casino’. Van het bestuur van Holland Casino kregen zij de volmachtiging en de daarbij behorende bevoegdheden toegekend. De Kansspelautoriteit en andere in Nederland werkzame organisaties op het gebied van verslavingspreventie kunnen Janny Wierda en/of Peter Seerden bereiken via 

Gegevensaanvraag wetenschappelijk onderzoek
Bij aanvragen voor het verstrekken van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving, hanteert Holland Casino de daartoe wettelijk vastgestelde procedure. Je bekijkt de procedure .  De “Regels van de raad van bestuur van de Kansspel inzake de verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving” zijn op 6 december 2021 gepubliceerd in de Staatscourant onder nr. 48712. Aanvragen bij Holland Casino kunnen worden gericht aan vertegenwoordigerpbk@hollandcasino.nl

Janny Wierda

Manager preventie, integriteit & fraudebestrijding

Peter Seerden

Beleidsadviseur preventie

    Copyright 2024