tegengaan van witwassen

Wij vertrouwen op onze gasten
Toch voeren we controles uit

Holland Casino zet zich in om witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dat is meer dan een wettelijke verplichting voor ons. Wij maken ons elke dag hard om een eerlijke en veilige spelomgeving te creëren waarin alle gasten en collega’s goed beschermd zijn. Hiervoor controleert Holland Casino bijvoorbeeld de persoonsgegevens van gasten en vragen we onze gasten mogelijk om (financiële) informatie bij opvallend gedrag of een opvallende storting, betaling of andere transactie.

Meestal merken gasten niets,
soms vragen we toelichting

Holland Casino monitort betalingen en het speel- en wisselgedrag van gasten. Meestal merkt de gast daar niks van. Zien we opvallende zaken, zoals grote coupures, veel achtereenvolgende betalingen of een groot bedrag? Dan vragen we mogelijk om een toelichting. Dit betekent niet dat we onze gasten niet vertrouwen. Onze controles zijn nodig om witwassen, en ander misbruik tegen te gaan. Hiertoe zijn we wettelijk verplicht.

WAT DOET HOLLAND CASINO
OM WITWASSEN en en ander misbruik TEGEN TE GAAN?

 • 1

  Cliëntenonderzoek

  Holland Casino moet bij alle gasten een 'cliëntenonderzoek' uitvoeren. Dat begint bij de entree van het casino of de registratie online waar de identiteit van onze gasten wordt vastgesteld, geregistreerd en gecontroleerd. Doordat we weten wie onze gasten zijn, kunnen we vervolgonderzoek doelbewust vormgeven. Hier werken we risicogericht. Zo controleren we of gasten bijvoorbeeld op een (internationale) sanctielijst staan of geclassificeerd kunnen worden als 'Politically Exposed Person'. Daarnaast kan onderzoek naar de bron van inkomsten, het vermogen en het analyseren van het speel- en wisselgedrag van een gast onderdeel zijn van ons onderzoek.

 • 2

  Transactiemonitoring

  Holland Casino is verplicht om controles uit te voeren naar de gast en het gedrag van de gast. Hierbij letten we bijvoorbeeld op betalingen en het speel- en wisselgedrag. In bepaalde gevallen zijn we ook verplicht om verder onderzoek te doen naar de bron van de middelen die de gast voor de transacties gebruikt. Daarnaast onderzoeken we opvallende en risicovolle transacties en beoordelen we of de transacties in aanmerking komen voor een melding aan de Financial Intelligence Unit.

 • 3

  Melden ongebruikelijke transacties

  Holland Casino meldt ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit. Bijvoorbeeld als transacties een bepaald grensbedrag overschrijden. Meldplicht is er in ieder geval bij contante betalingen van € 10.000 of meer of girale betalingen hoger dan € 15.000.  Daarnaast hoort het bij Holland Casino’s wettelijke opdracht om ook bij andere signalen die kunnen duiden op witwassen of anders misbruik om altijd over te gaan tot melding bij de Financial Intelligence Unit.

 • 4

  Expertise

  Om bovenstaande maatregelen goed uit te voeren investeert Holland Casino continu in de kwaliteit van de dienstverlening. Holland Casino heeft een eigen opleidingsprogramma ontwikkeld om al onze medewerkers te trainen in het signaleren van ongebruikelijke transacties en opvallend speel- en wisselgedrag.

Feiten & Cijfers 2023

1.169

Opgelegde entreeverboden na weigering van medewerking aan cliëntenonderzoek.

9.784

Meldingen ongebruikelijke transacties vestigingen

VRAAG
& ANTWOORD

Holland Casino meldt opvallende transacties en onregelmatigheden uitsluitend aan FIU-Nederland. Deze meldingen worden dus niet standaard gedeeld met andere instanties zoals de belastingdienst, OM of politie.

Transacties in het casino kunnen om verschillende redenen opvallen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een groot bedrag of een groot aantal overboekingen of de soort coupures. Om welke bedragen en aantallen het precies gaat, maken we niet bekend. Zo maken we gasten die wel de verkeerde intenties ook niet wijzer.

Bij Holland Casino werken gespecialiseerde collega’s die opvallende overboekingen controleren en analyseren. Zij beslissen wanneer een overboeking als ‘ongebruikelijke transactie’ wordt gemeld bij de Financial Intelligence Unit. 

We mogen geen mededelingen doen over meldingen bij de Financial Intelligence Unit. Dit staat in de wet. De reden is dat er misbruik gemaakt kan worden van kennis over een melding.

In ons jaarverslag, dat jaarlijks in april verschijnt, vind je het aantal meldingen ongebruikelijke transacties dat wij doen bij de FIU.

Gasten zijn niet verplicht vragen te beantwoorden. Holland Casino raadt wel aan om mee te werken. Als gasten vragen niet beantwoorden, kunnen we niet bepalen of er sprake is van een ‘ongebruikelijke transactie’ of kunnen we het risico op witwassen niet goed beoordelen. De wet verplicht ons de dienstverlening met gasten te staken als ze geen of onvoldoende medewerking verlenen aan de onderzoeken. De beëindiging van de dienstverlening moet Holland Casino aan de FIU melden.

Ja, Holland Casino is wettelijk verplicht om onderzoek naar gasten te doen wanneer zij opvallen door hun speel- en wisselgedrag. Holland Casino kan om uitleg over een bepaalde transactie vragen.

De Kansspelautoriteit houdt toezicht op Holland Casino en controleert of Holland Casino zich houdt aan de verplichtingen van onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Voor privacy-aangelegenheden is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder.

Het onderzoek dat Holland Casino uitvoert, is wettelijk verplicht. Evenals de vraag van Holland soms persoonlijke en gevoelige informatie over de gast. Deze informatie is nodig om te voldoen aan een belangrijke wettelijke verplichting: het uitvoeren van cliëntonderzoek en het maken van een risicoclassificatie. Holland Casino gaat uiterst zorgvuldig om met de gegevens van de gast. Uitsluitend medewerkers die de controles uitvoeren, kunnen de betreffende gastgegevens inzien. Meer informatie hierover staat in ons privacy statement.

  Copyright 2024