Preventiebeleid in onze vestigingen

Altijd een
vinger aan de pols

Spelen in ons casino kan leuk en spannend zijn. Als gasten goed met de spanning van het spel omgaan, kunnen ze er meestal probleemloos van genieten. Maar als dat minder goed lukt, zijn er mogelijk risico’s verbonden aan het casinobezoek. Om het spel bij Holland Casino zo veilig mogelijk te houden, hebben we preventieve maatregelen waarbij we altijd een vinger aan de pols houden.

Getrapt preventiebeleid

Holland Casino hanteert een getrapt interventiemodel. Dit houdt in dat we het speelgedrag van de speler monitoren en analyseren en naar bevind van zaken in dat speelgedrag interveniëren om te voorkomen dat een recreatieve speler zich ontwikkelt tot een risico- of probleemspeler.

De vier pijlers
van ons preventiebeleid

.

Identificatie & registratie

 • Nieuwe gasten registreren we in ons centrale systeem. We verifiëren de leeftijd van de bezoeker door een id-check en controleren of ze in Cruks staan geregistreerd. Elk volgend bezoek aan een

  Holland Casino vestiging wordt aan het spelersdossier toegevoegd.

 • Alle medewerkers kunnen opvallend gedrag van gasten eenvoudig melden en koppelen aan het dossier van de gast. Ook signalen van derden

  (naasten, hulpverleners etc.) worden toegevoegd.

 • Zo hebben we altijd een actueel beeld van onze gasten en kunnen we onze interventies op maat aanbieden.

Voorlichting & bewustwording

 • We geven heldere voorlichting over een gezonde omgang met het spel.

 • We voeren preventiegesprekken, waarin we de gast inzicht geven in het eigen gedrag, wijzen op risico’s en stimuleren om grenzen te stellen.

 • Voor jongvolwassenen (18-23) hebben we extra aandacht. We gaan eerder het gesprek aan en we ondersteunen ook steviger in het stellen van de grenzen.

Monitoring

 • We volgen het (bezoek)gedrag van onze gasten systematisch. Zo kunnen we het gesprek aangaan op het moment dat de bezoekfrequentie stijgt of onze medewerkers opvallend gedrag signaleren.

 • We monitoren het gedrag en de bezoekfrequentie in ieder geval zes en achttien maanden na een bewustwordingsgesprek met de gast Zijn er tussendoor opmerkelijke signalen, dan gaan we direct het gesprek aan.

 • Voor kwetsbare groepen bieden we maatwerk. Gesprekken voor bijvoorbeeld jongvolwassenen zijn op maat gesneden voor de leeftijdsgroep. Na een gesprek met een jongvolwassene monitort Holland Casino over een periode van dertien maanden het (speel)gedrag.

Interventie

 • We zoeken altijd samen met de gast naar oplossingen. Ook bij interventies. We stimuleren de keuze voor zelfregulatie, zoals het vrijwillig nemen van een entreeverbod of entreebeperking. Ook ondersteunen we onze gasten in hun weg naar  gespecialiseerde hulpinstanties.

 • Mocht een speler niet zelf ingrijpen hebben we uiteindelijk ook de optie om een entreebeperking of uitsluiting op te leggen.

 • Meldt een gast zich na afloop van een entreeverbod bij het casino, dan voeren we een nazorggesprek met de gast en verkennen we samen met de gast wat de beste vervolgstap is.

KERNCIJFERS PREVENTIEBELEID 2023

14.336

Preventiegesprekken

3.342

Entreeverboden (Vrijwillig en opgelegd)

Europese certificering preventiebeleid

Holland Casino laat haar preventiebeleid vrijwillig auditen door de European Casino Association. De audits worden gedaan door onafhankelijke preventie-experts. Holland Casino is in 2022 weer gecertificeerd. in 2025 wordt het beleid opnieuw beoordeeld.

Contact wettelijke
vertegenwoordigers

Holland Casino heeft Janny Wierda en Peter Seerden aangewezen als vertegenwoordigers ‘Preventie kansspelverslaving bij kansspelen op afstand van Holland Casino’. Van het bestuur van Holland Casino kregen zij de volmachtiging en de daarbij behorende bevoegdheden toegekend. De Kansspelautoriteit en andere in Nederland werkzame organisaties op het gebied van verslavingspreventie kunnen Janny Wierda en/of Peter Seerden bereiken via 

Gegevensaanvraag wetenschappelijk onderzoek
Bij aanvragen voor het verstrekken van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving, hanteert Holland Casino de daartoe wettelijk vastgestelde procedure. Je bekijkt de procedure .  De “Regels van de raad van bestuur van de Kansspel inzake de verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving” zijn op 6 december 2021 gepubliceerd in de Staatscourant onder nr. 48712. Aanvragen bij Holland Casino kunnen worden gericht aan vertegenwoordigerpbk@hollandcasino.nl

Janny Wierda

Manager preventie, integriteit & fraudebestrijding

Peter Seerden

Beleidsadviseur preventie

  Copyright 2024