Preventiebeleid Online

Spannend, niet roekeloos

Spelen in een online casino is voor veel mensen een leuk tijdverdrijf. In sommige gevallen kan een leuke tijdsbesteding echter problemen veroorzaken die een negatieve invloed op je leven kunnen hebben.

Dit is waarom Holland Casino Online toegewijd is aan het zorgen voor een veilige en verantwoorde speelomgeving voor haar spelers. Dit doen wij niet alleen omdat wij dit wettelijk verplicht zijn; wij vinden dat spelaanbieders ook een maatschappelijke verplichting hebben naar hun spelers.

Getrapt preventiebeleid

Holland Casino Online hanteert een getrapt interventiemodel. Dit houdt in dat we het speelgedrag van de speler monitoren en analyseren en naar bevind van zaken in dat speelgedrag interveniëren om te voorkomen dat een recreatieve speler zich ontwikkelt tot een risico- of probleemspeler. Hiervoor werken we met , een AI-tool die op 72 indicatoren het spelgedrag van gasten monitort. Vertoont een gast risicovolgedrag, dan gaan we het gesprek aan. Maar ook informeren we onze gasten preventief.

Identificatie & registratie

In ons online casino moet je minimaal 18 jaar oud zijn en je eerst legitimeren voordat je kunt gaan spelen (eenmalig). Tijdens de registratie vragen we je in ieder geval de volgende gegevens in te vullen:

  • BSN (Burgerservicenummer);

  • Voor- en achternaam;

  • Adresgegevens;

  • Geboortedatum;

  • Bankgegevens;

  • Je speellimiet.

Tijdens het registratieproces wordt er ook gekeken of je in (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) staat. 

Samen zorgen we ervoor dat jouw online casinobezoek ontspannen, verantwoord en leuk blijft. We geven je eerlijke en duidelijke informatie over het spel en de risico’s. Met die informatie kun je zelf bepalen hoe jij verantwoord speelt. Voor extra informatie staan onze medewerkers altijd voor je klaar.

Voorlichting & bewustwording

Kansspelen brengen risico’s met zich mee. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat je in de problemen komt en zijn altijd op zoek naar de juiste balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. We creëren dan ook een veilige en vertrouwde online omgeving waarin je optimaal kunt genieten, en we leiden onze medewerkers op om de eerste signalen van kansspelproblematiek te herkennen.

Toch kan het voorkomen dat je ongezond of onverantwoord speelgedrag ontwikkelt. Jij hebt daarin uiteraard ook een eigen verantwoordelijkheid. In je account stel je speellimieten in en krijg je de mogelijkheid om tijdsblokken in te stellen en bepaalde spelen uit te sluiten. Denk dus goed na over waar je grenzen liggen en welke spelen risico’s vormen voor jou. Als dat soms niet even goed lukt, dan kun je natuurlijk op ons rekenen.

Monitoring

We helpen je je eigen grenzen te bepalen en te bewaken. We monitoren je speelgedrag en kunnen het spel stopzetten als we zien dat je over je grenzen gaat. Daarna kan een persoonlijk gesprek volgen.

Interventie

In de preventiegesprekken laten we zien dat we betrokken zijn bij jouw speelgedrag. De insteek is altijd positief. De uitkomst van het gesprek kan zijn dat je met jezelf afspreekt om je speelgedrag te matigen of ons online casino minder vaak te bezoeken. Wij kunnen dat ook voor je instellen.

Over het nemen van een preventiemaatregel beslissen we bij voorkeur samen. Maar als het vanuit onze zorgplicht noodzakelijk is, dan kunnen we jou ook een maatregel opleggen.

Samenwerking Universiteiten

Holland Casino Online en Playtech werken samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam voor een vierjarig onderzoek naar datagestuurd preventiebeleid om probleemgedrag met kansspelen te voorkomen. Holland Casino Online stelt geanonimiseerde data van online spelers beschikbaar voor de wetenschappers van de universiteiten. Het  gebruikt de data om nieuwe preventiemethoden te ontwikkelen en te testen in de kansspelomgeving van Holland Casino Online.

    Copyright 2024