Audit

De afdeling audit werkt vanuit ons hoofdkantoor en is verantwoordelijk voor de interne beheersing van processen en procedures op zowel het hoofdkantoor als de vestigingen.


Brenda, Internal auditor

Als Internal Auditor beoordeel ik of de interne processen aan een normenkader voldoen om onze gasten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Ook beoordeel ik of de bedrijfsvoering van Holland Casino aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Op basis van een risico-inschatting maken wij als team en in samenspraak met het bestuur en de auditcommissie, ieder jaar een keuze welke processen wij dat jaar beoordelen. 

Geen enkele dag is hetzelfde binnen Holland Casino. Zo reis ik het hele land door om onze vestigingen te bezoeken, maar ben ik ook regelmatig te vinden op het hoofdkantoor in Hoofddorp. Hierdoor spreek ik veel collega’s, waardoor ik inzicht krijg in de overeenkomsten en verschillen tussen de vestigingen. Het werk is afwisselend, doordat je alle processen binnen de organisatie ziet. Wat voor werkzaamheden ik allemaal verricht? Deskresearch, het interviewen van collega’s, het uitvoeren van observaties en vervolgens het uitwerken van de uitkomsten van de audit en deze bespreken met bijvoorbeeld een casinomanager.

Ik krijg energie van al mijn collega’s die onze gasten centraal stellen en hen een zo bijzonder mogelijke ervaring willen bezorgen. Ook van mijn eigen team, omdat wij met elkaar ervoor gaan om de organisatie inzichten te geven die er toe moeten leiden dat interne processen nog soepeler verlopen. Voor vestigingen staat voorop om een juiste afweging te maken tussen risico’s nemen, beheersmaatregelen invoeren en de gast centraal stellen. Onze onderzoeken kunnen inzicht geven in de verdeling hiertussen en door gesprekken te voeren komen we gezamenlijk tot een mooi resultaat waar de gast profijt van heeft.

Wat veel mensen niet weten van Holland Casino? Het is een dynamisch bedrijf, waar iedere dag wel iets te beleven is, waar collega’s zichtbaar doorgroeien, binnen de functie, maar ook daarbuiten.
 

Michiel, auditor

Als Auditor bij Holland Casino houd ik mij vooral bezig met onderzoek naar de interne beheersing: werken processen en procedures zoals ze bedacht zijn? Zijn hiervoor de juiste randvoorwaarden aanwezig? Etc.

Het leuke van het auditvak is dat je bij alle bedrijfsprocessen betrokken kunt zijn. Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om overal ‘kaas van gegeten’ te hebben. Dit zie ik echter juist als uitdaging: hoe kan ik vakspecialisten helpen bij de beheersing van hun eigen proces? Extra leuk bij Holland Casino is dat het werk niet beperkt is tot het hoofdkantoor, maar juist ook in belangrijke mate in de vestigingen.

Veel mensen hebben waarschijnlijk geen idee met hoeveel verschillende processen, procedures, wetten en regelgeving Holland Casino te maken heeft. Het samenspel hiervan maakt dat ons bedrijf beheerst kan draaien, met een betrouwbaar productaanbod én betrouwbare (financiele)verslaglegging, binnen de kaders van de wet. Een schone taak om heel Holland Casino hierop te toetsen!

 

Inge, auditor

Bij Holland Casino werk ik op de afdeling Audit. Deze afdeling voert diverse audits uit op het hoofdkantoor en in de vestigingen. Dit kunnen bijvoorbeeld audits zijn van (sub)processen op het hoofdkantoor of de productgroepen in de vestigingen. Hierbij wordt als doelstelling gehanteerd ’het verstrekken van assurance en het geven van een objectief en onafhankelijk oordeel’. De uitkomsten van de audits worden o.a. gerapporteerd aan het Bestuur en de Auditcommissie.

De diversiteit van de werkzaamheden maakt het leuk. De ene dag ben je in de vestiging voor een audit op de productgroep Tafelspelen en de volgende dag voer je een gesprek met de externe accountant of een toezichthouder op het hoofdkantoor. Zo zie en hoor je veel en ben je betrokken bij een divers scala aan onderwerpen.