VOORWOORD VAN DE
BESTUURSVOORZITTER

In 2017 hebben we de stijgende trend van de afgelopen jaren vast weten te houden met een solide resultaat. Hoogtepunten waren onder andere de wederom gestegen gastloyaliteitsscore, erkenning voor ons preventiebeleid met een Europees certificaat en het na intensieve onderhandelingen afsluiten van een meerjarige cao. Het was ook het jaar van de brand in ons casino in Groningen. Zeker deze laatste twee waren gebeurtenissen met impact waarbij we onze veerkracht hebben getoond.

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Om onze positie te behouden en te versterken, is het essentieel dat we blijven voorsorteren op economische, politieke, maatschappelijke en marktomstandigheden. Vanzelfsprekend staat onze gast centraal in alles wat we doen. Dat vullen we in door onze hartelijkheid en betrokkenheid, maar ook door vernieuwing en productinnovatie en door onze continue zorg voor veilig en verantwoord spel.

Solide resultaat

De afgelopen jaren heeft Holland Casino een mooie weg omhoog gevonden en in 2017 hebben we bovendien een aantal langlopende en complexe dossiers kunnen afronden. Zowel de verbeterde macro-economische omstandigheden, als ons veelzijdige spelaanbod, ons hoge niveau van hospitality en een effectieve en integere marktbenadering hebben bijgedragen aan de solide resultaten in 2017.

De brutobaten kwamen uit op 639,2 miljoen euro, een stijging van 5,2 procent ten opzichte van vorig jaar. Het resultaat voor vennootschapsbelasting vertoonde een sterke stijging, en nam met 16,3 miljoen euro toe tot 98,0 miljoen euro. Dit is mede het gevolg van eenmalige baten uit de verzekeringsuitkering in verband met de brand in Groningen. De onderliggende winst is robuust en vertoont een licht stijgende lijn.

Het aantal bezoeken is in 2017 licht gedaald met 1,5 procent naar 5,8 miljoen, terwijl de gemiddelde besteding per bezoek met 6,9 procent steeg naar 109 euro. De lichte daling in het aantal bezoeken is met name veroorzaakt doordat we een deel van het jaar twee vestigingen minder hebben geëxploiteerd, te weten Groningen en Schiphol.

Doordat we nog stringenter zijn geworden op ons Preventiebeleid Kansspelen (PBK), is het aantal preventiegesprekken weer licht toegenomen.

Holland Casino investeert continu om de kwaliteit en beleving van haar casino’s te verhogen

Verrassen

Ook dit jaar hebben we ingezet op het bieden van het hoogst haalbare niveau van hospitality en zijn we samen met onze medewerkers in staat geweest om onze gasten steeds opnieuw te verrassen. Het vernieuwende Food & Beverage concept Global Kitchen in onze vestiging in Rotterdam is daar een goed voorbeeld van, evenals de proef met sterk verruimde openingstijden in diezelfde vestiging. De Net Promoter Score, waarmee we onze gastloyaliteit meten, is in 2017 verder gestegen van 28 naar 30.

We investeren continu om de kwaliteit en beleving in onze casino’s te verhogen. We zijn bezig met meerdere (ver)bouwprojecten in Venlo, Utrecht en Valkenburg. In 2017 is de verbouwing van Rotterdam succesvol afgerond. De geplande opening van onze vestiging in Amsterdam West heeft vertraging opgelopen en staat vooralsnog voor het tweede kwartaal 2018 gepland. De vernieuwde locaties zijn vooruitstrevend, verhouden zich open en transparant tot hun omgeving en bieden innovatief spel en een hoogwaardige gastronomische beleving.

Zorg voor onze gasten en aandacht voor preventie staan altijd voorop bij ons. We kiezen bewust voor een toonaangevend preventie­beleid en ons bedrijf en onze medewerkers zijn bijzonder gemotiveerd om invulling te geven aan deze belangrijke maatschappelijke rol. Dat is op vele manieren terug te zien in onze bedrijfsvoering en contacten met gasten.

We zijn bijzonder trots dat Holland Casino in 2017 is bekroond met een Europees certificaat voor ons preventiebeleid. We scharen ons hiermee onder de absolute top van de Europese casino’s als het gaat om preventie en het onderstreept hoe serieus we dit nemen.

Verbinden

Verbinding is en blijft een belangrijk thema voor Holland Casino. Wij zijn in staat ons te onderscheiden, nu en in de toekomst, dankzij het vakmanschap van onze medewerkers. We vinden het belangrijk om hen de mogelijkheid te bieden hun talenten verder te ontwikkelen. Op basis van een evaluatie van onze bestaande ontwikkelprogramma’s is ons leiderschapsprogramma in 2017 verder uitgebreid. Daarnaast werken we in toenemende mate samen met opleidingen, waardoor we jong talent actief begeleiden naar een carrière binnen ons bedrijf.

De afgelopen periode hebben we gezien dat onze medewerkers behoefte hadden aan meer zekerheid. Na een intensieve overlegperiode, welke ook werd getekend door werkonderbrekingen, is een onder­handelaarsakkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe vijfjarige cao. Ook alle daarbij behorende detailonderhandelingen zijn in 2017 afgerond en de nieuwe cao is inmiddels formeel ingegaan.

Deze cao biedt onze medewerkers moderne arbeidsvoorwaarden die rekening houden met externe ontwikkelingen en een gezond perspectief voor de toekomst, dat recht doet aan hun inzet en professionaliteit. Het is mooi dat we dit in gezamenlijkheid voor elkaar hebben gekregen.

Vooruitkijken

We hebben hard gewerkt aan het strategisch meer­jarenplan ‘samen op weg naar 2020’. Met de nieuwe strategie willen we een structurele succesvolle toekomst voor Holland Casino realiseren, waarbij we flexibel, vitaal en wendbaar kunnen inspelen op alle mogelijke scenario’s.

We blijven investeren in de landbased casino’s en werken daarnaast aan een omnichannel-strategie. Hierbij neemt het verder ontwikkelen van het online casino een belangrijke plaats in. Naast aandacht voor vernieuwing, kwaliteitsverbetering en veilig en verantwoord spelen, zetten we ook in op de instroom van nieuwe doelgroepen. De komende jaren zullen we actief vernieuwende concepten testen waarmee we nieuwe doelgroepen aan ons kunnen binden. Waar nodig en indien aantrekkelijk zullen we hierbij strategische partnerships aangaan.

Het centraal stellen van onze gast is één van de fundamenten van onze strategie. Om daar invulling aan te geven, creëren we voor onze gasten een 9+ gastbeleving. Dat betekent dat we ons spelaanbod, de inrichting van onze casino’s, de communicatie en de dienstverlening volledig zullen inrichten op de behoefte van onze gasten.

Met het oog op de toekomst willen we naar een meer geïntegreerde manier van werken en een betere samenwerking tussen de verschillende casino’s en het hoofdkantoor. Cultuur en leiderschap zijn dan ook als speerpunten opgenomen in het strategisch meerjarenplan. Ook zullen we inzetten op bewustwording van de noodzaak tot persoonlijke groei van medewerkers en willen we nieuw toptalent aan ons binden. In dat kader is ons hoofdkantoor verhuisd naar een moderne locatie binnen Hoofddorp met open werkplekken om samenwerking versneld en op een eigentijdse manier verder te stimuleren. We zullen dit de komende jaren ook introduceren achter de schermen in onze vestigingen.

Cruciaal voor ons succes zijn onze betrokken en professionele mede­werkers. Dag in dag uit zetten zij zich in om de verwachtingen van onze gasten te overtreffen en hiermee van Holland Casino een onderscheidend bedrijf te maken. In het bijzonder wil ik de medewerkers van Groningen, Leeuwarden en Amsterdam West bedanken voor hun flexibiliteit in het afgelopen jaar. Ik bewonder wat zij onder bijzondere omstandigheden hebben laten zien.

Sinds 2017 zijn het Bestuur en de Raad van Commissarissen weer op volle sterkte. Ik kijk er naar uit om samen met hen en alle collega’s verder te bouwen aan een succesvolle toekomst voor Holland Casino.

Erwin van Lambaart

Bestuursvoorzitter Holland Casino

Erwin van Lambaart Holland Casino