WWFT

VOORKOMEN VAN WITWASSEN

Holland Casino heeft de wettelijke plicht witwassen tegen te gaan en handelt op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Zodra we twijfelen of het geld waarmee de gast speelt legaal is, gaan we hierover het gesprek aan. Een enkele keer concluderen we niet te kunnen instaan voor de herkomst van het geld. De gast in kwestie mag het casino dan niet meer bezoeken.

Melding ongebruikelijke transacties

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) melden wij – conform de richtlijnen - de volgende zaken bij de Finance Intelligence Unit:

  • Verdachte transacties, die ook aan politie of justitie worden gemeld.
  • Girale/cash transacties en depotstortingen hoger dan €15.000.
  • Transacties met cheques of vreemde valuta hoger dan €15.000.
  • Transacties waarbij aanleiding is te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of terrorisme.

Training medewerkers

We trainen onze medewerkers in het signaleren van verdacht gedrag of verdachte situaties (subjectieve meldingscriteria). Denk bijvoorbeeld aan gasten die kleine coupures willen inwisselen tegen briefjes van €500, aan gasten die met kleinere transacties de limiet van €15.000 net niet halen en aan gasten die geld hebben waar letterlijk een (aarde- of wiet) luchtje aan zit.