VEILIG EN VERANTWOORD SPELEN

VEILIG EN VERANTWOORD SPELEN
 

Protocol voor veilige en verantwoorde heropening Holland Casino

Holland Casino is sinds 1 juli weer open. Dit is goed nieuws, vanzelfsprekend er zijn wel maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te blijven voorkomen. De heropening is volledig vormgegeven naar de richtlijnen van het zorgvuldig opgestelde sectorprotocol ‘Speel met hart en verstand. Houd afstand!’. Hierbij verzorgen een Deze richtlijnen sluiten aan bij de maatschappelijke opdracht van Holland Casino om te zorgen voor veilige en verantwoorde spelomgeving. Het sectorprotocol is opgesteld door Holland Casino en VAN Kansspelen met adviezen van MKB-Nederland, VNO-NCW, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Kansspelautoriteit, de NCTV, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB).

Protocol verantwoord casinobezoek
Naast het overkoepelende sectorprotocol dat voor zowel speelautomatenhallen als Holland Casino van toepassing is heeft Holland Casino de algemene uitgangspunten uit het sectorprotocol nader uitgewerkt in het deelprotocol ‘verantwoord casinobezoek’. Hierin staan alle richtlijnen en maatregelen om u weer veilig te kunnen ontvangen. Daarbij baseren we ons op de bepalingen vanuit de Rijksoverheid en specifiek het RIVM op het gebied van hygiëne en de anderhalve meter afstand. Per 1 juli moeten gasten daarnaast ook reserveren en checken wij de gezondheid van onze gasten bij entree (triage). Beide protocollen zijn hieronder beschikbaar. Mocht u vragen hebben over het protocol of de coronamaatregelen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Zorgen dat spelen een spel blijft 

Een gokje wagen is leuk en spannend en dat moet ook zo blijven. Door bezoeken te registreren en goed op het gedrag van onze gasten te letten, monitoren we hoe het met onze gasten gaat. Bij een bezoek aan Holland Casino en online geven we actief voorlichting aan onze gasten over onze spellen en kansspelverslaving. Met gasten die risicovol gedrag vertonen gaan we in gesprek. Indien nodig hebben we een stappenplan om gasten te helpen hun speelgedrag te veranderen. Omdat mensenkennis alleen daarvoor niet genoeg is, krijgen onze medewerkers doorlopend trainingen om risicovol gedrag te herkennen. Daarbij worden we geholpen door specialisten van ASSISSA, Tactus en Hands.
Wilt u meer weten over het hoogwaardige preventiebeleid van Holland Casino? Kijk dan op deze pagina met meer informatie over PBK.

Onafhankelijke experts

We volgen actief wetenschappelijk onderzoek en publicaties. We zijn de initiator van een Holland Casino adviesgroep waarin we samenwerken met ASSISSA, GGZ Nederland, AGOG, AMC/UVA en Tactus. Dat stelt ons in staat ons beleid steeds aan te passen aan de laatste inzichten.