Preventie Beleid Kansspelen (PBK)

PREVENTIE BELEID KANSSPELEN (PBK)

Holland Casino doet er alles aan om gasten een leuke en gezellige avond te bezorgen. Onze speelautomaten en tafelspelen zorgen voor spanning en verrassing, onze restaurants serveren heerlijke maaltijden en ons aanbod aan entertainment maakt dat u zich geen seconde hoeft te vervelen. Casinospelen kunnen soms ook een risico met zich meebrengen. Daarom besteden we veel aandacht aan preventie. Ons eigen preventiebeleid kansspelen (PBK) hebben we de afgelopen 40 jaar met veel zorg ontwikkeld.
 

Entreebeleid ‘wilsonbekwame’ bezoekers

Holland Casino wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van veilig en verantwoord spel. De randvoorwaarden hiervoor zijn uitgewerkt in de Beschikking Casinospelen 1996. In Artikel 12  van de beschikking is opgenomen dat Holland Casino gehouden is om de toegang tot het speelcasino te weigeren aan personen uit “wier gedragingen of uitlatingen redelijkerwijs valt op te maken dat zij in een zodanige toestand verkeren dat zij hun wil niet in vrijheid kunnen bepalen” – ook wel wilsonbekwamen genoemd. Dit betreffen bijvoorbeeld personen met verschijnselen van Alzheimer, (ernstige) verstandelijke of geestelijke beperkingen, en daardoor extra kwetsbaar zijn voor de risico's van kansspeldeelname.

In lijn met de beschikking betekent dit dat wij personen die als (tijdelijk) wilsonbekwaam kunnen worden aangemerkt helaas niet mogen ontvangen bij Holland Casino, ook niet onder voorwaarden. Heeft u vragen naar aanleiding van ons beleid, of wilt u meer informatie, stuur uw reactie naar preventiebeleidvragen@hollandcasino.nl.
 

Preventieve gesprekken

Jaarlijks voert Holland Casino duizenden gesprekken met gasten. Een groot deel daarvan bestaat uit zogenaamde preventiegesprekken. Zo krijgt een jongvolwassene na zijn 6e bezoek in één maand een gesprek. Bij gasten in de leeftijd van 18-24 daalt de bezoekfrequentie naar aanleiding van zo’n gesprek met zo’n 75%. Voor gasten ouder dan 24 is de daling zo’n 60%. Als het nodig is voeren we, altijd eerst in overleg met de gast, een bezoekbeperking of een entreeverbod in. Ook verwijzen we naar de verslavingszorg. Zo zorgen we er samen met onze gasten voor dat spelen een spel blijft.

Onze preventieaanpak is opgezet in nauwe samenwerking met de verslavingszorg en al onze medewerkers worden regelmatig getraind in het herkennen van verslavingssignalen. We werken continu aan de verfijning van onze aanpak en overleggen structureel met de verslavingszorg.
 

Bezoekfrequentie (objectief)

Door de identificatieplicht en de landelijk gekoppelde bezoekersregistratie beschikken wij over accurate bezoekgegevens van onze gasten.
 

Jongvolwassenen

Jongvolwassenen in de leeftijd 18 t/m 23 jaar ontvangen bij hun zesde bezoek in één maand de ‘6e bezoek troefkaart’. De kaart wijst de gast nadrukkelijk op diens bezoekgedrag en de risico’s van het spel. Bovendien komt de mogelijkheid van een gesprek aan de orde en worden gasten gewezen op informatie op de website. Na acht bezoeken in één maand nodigen wij de jongvolwassene uit voor een gesprek.
 

Volwassenen

Bezoekers van 24 jaar en ouder ontvangen bij hun tiende bezoek in een maand een ‘10e bezoek troefkaart'. De kaart wijst de gast nadrukkelijk op diens bezoekgedrag en de risico’s van het spel. Bovendien komt de mogelijkheid van een gesprek aan de orde en worden gasten gewezen op informatie op de website. Na vijftien bezoeken in één maand nodigen wij hen uit voor een gesprek.
 

Training van medewerkers (subjectief)

Bezoekfrequentie vertelt ons niet alles. Een gast die vijftien keer per maand komt heeft niet per definitie een probleem met het spel. Dat geldt andersom ook. Een andere gast die twee keer per maand komt, heeft mogelijk wel problemen met het spel. Daarom zijn onze medewerkers getraind in het herkennen van verslavingssignalen. Jellinek Consultancy verzorgt deze trainingen. Als onze medewerkers iets opvalt, dan maken zij daar melding van.
 

In gesprek met gasten

Op grond van objectieve en/of subjectieve indicatoren starten wij het gesprek met gasten die mogelijk de controle verliezen over hun spelgedrag. Deze gesprekken van mens tot mens blijken een effectief middel om de bezoekfrequentie terug te dringen. Na zo’n gesprek neemt het bezoekgedrag meestal flink af.

Blijkt uit een gesprek dat iemand verslaafd is, of neemt het aantal bezoeken niet af? Dan volgt een extra gesprek en volgt meestal een bezoekbeperking of een entreeverbod. Als de gast na deze bezoekbeperking of het entreeverbod weer voor het eerst naar het casino komt, volgt altijd eerst een persoonlijk gesprek.
 

Doorverwijzing naar verslavingszorg

Met de ‘HANDS’-card  wordt indien nodig de bezoeker gewezen op de mogelijkheid om, gratis, met de telefonische hulplijn te bellen. In samenwerking met Tactus is de website www.gokkendebaas.nl ontwikkeld. Via een vragenlijst kunnen mensen nagaan of ze problemen hebben met het spel. Het zelfhulpmiddel is gratis en de bezoeker kan desgewenst anoniem blijven, waardoor het gebruik laagdrempelig is. Ook verwijzen wij gasten in de gesprekken, indien nodig, door naar de professionele verslavingszorg.
 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Als wij merken dat het speelgedrag van een gast schadelijk is voor zichzelf of zijn omgeving, nemen wij onze verantwoordelijkheid en gaan we daarover direct in gesprek. Vervolgens is het aan de gast om zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen en onze adviezen op te volgen.

Wij zijn zelf geen zorginstelling en we bieden zelf dus geen ambulante hulp. Wel hebben we een goede samenwerking met de (lokale) verslavingszorg en daar verwijzen we gasten met een probleem altijd naar door. Maar we kunnen mensen niet dwingen zich te laten helpen, we kunnen ze alleen de toegang tot het casino ontzeggen. Mensen blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor hun eigen keuze.

 

Aanvragen bezoekbeperking/Entreeverbod

Laat spelen een spel blijven