Externe controlerende organisaties

Kansspelautoriteit

Verlening en wijzigen van vergunningen, toezicht op naleving vergunningsvoorwaarden en adviseren ministerie van Veiligheid & Justitie.
http://www.kansspelautoriteit.nl/


De Nederlandse Bank
Toezichthouder met betrekking tot financiële transacties.
www.dnb.nl


NMi Certin
Controle op mechanische, elektrische en elektronische processen van kansspelapparatuur. In opdracht van de minister van Justitie.
http://www.nmi.nl


Verispect B.V.
Conformiteitcontrole speelautomaten in opdracht van het minister van Veiligheid en Justitie.
http://www.verispect.nl


Reclame Code Commissie
Toezicht op naleving van de Reclamecode voor kansspelen.
http://www.reclamecode.nl


Ministerie van Veiligheid & Justitie
Ontwikkeling, coördinatie en evaluatie van beleid.


Ministerie van Financiën
Holland Casino is een staatsdeelneming. Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het beheer als (quasi-)aandeelhouder conform de statuten van Holland Casino. Dit omvat onder andere het financieel beheer, de benoeming van de Raad van Commissarissen. Het omvat verder het vaststellen van statuten, de jaarrekening en het beloningsbeleid.