Missie, Visie en Strategie

VISIE

Spelen zit in iedereen


MISSIE

Wij brengen het spannendste spel, altijd gastvrij en betrokken


STRATEGIE

Wij bouwen duurzame, persoonlijke relaties met onze waardevolle gasten. Onze strategie is gebaseerd op onderstaande vijf pijlers.

 

1. WIJ MAKEN KEUZES OP BASIS VAN KENNIS VAN ONZE GAST

We overtreffen de verwachtingen van onze gasten. Wij kennen onze gasten als geen ander; wij begrijpen hen, weten wat hen drijft en waar ze blij van worden. We streven er bij voortduring naar om hen te verrassen met aandacht en dienstverlening die op het individu is toegesneden. Ons denken en handelen begint steeds bij het belang van onze huidige en toekomstige gasten. Dit geldt voor al onze medewerkers. We zorgen er elke dag opnieuw voor dat we onze gasten een bijzondere ervaring bezorgen binnen ons bedrijf; we benaderen hen op een manier die zich enerzijds kenmerkt door gastvrijheid en inspelen op persoonlijke wensen en anderzijds door oprechte betrokkenheid. Het geeft ons veel voldoening om zo met onze gasten om te gaan en zo ervaren zij dat ook.

 

2. WIJ INNOVEREN DE KANSSPELMARKT

We creëren nieuwe ontwikkelingen en werken op een innovatieve wijze samen. In een steeds sneller veranderende wereld zetten wij de toon in onze business. Het streven naar vernieuwing is een constante binnen ons bedrijf. We realiseren ons het belang van steeds blijven zoeken naar betere oplossingen en treden buiten de gebaande paden. Dit geldt zowel voor onze proposities als de wijze waarop we ons bedrijf organiseren. We zoeken fundamenteel naar andere mogelijkheden en creëren doorbraken. Wij anticiperen voortdurend op nieuwe trends en ontwikkelingen binnen en buiten onze industrie en willen deze binnen bepaalde kaders in vrijheid kunnen testen in de organisatie. Waar nodig bouwen we in innovatielabs aan vernieuwing van producten, processen, systemen en werkwijzen. We doen dit om te versnellen en om ongehinderd en vanuit een ‘outside-in’ perspectief te kunnen denken en handelen.

 

3. WIJ GAAN PARTNERSHIPS AAN

We kiezen de beste partners. Wij realiseren ons dat onze gasten keuzemogelijkheden hebben en dat het geen vanzelfsprekendheid is dat ze Holland Casino bezoeken. Om die reden ligt onze focus op voortdurende verbetering en vernieuwing. Wij kennen onze eigen kracht en weten waar we goed in zijn. Voor kwaliteiten die wij niet of in mindere mate zelf in huis hebben, zoeken we naar partnerships. Wij geloven dat wij in een dynamische en complexe wereld alleen binnen netwerken van partijen die elkaar sterker maken, een goede positie kunnen opbouwen en behouden. Wij zoeken partners die passen bij onze kernwaarden en die kunnen opereren vanuit de kennis die wij hebben van onze gasten.
Holland Casino wil met name op het domein van gasten in de regierol blijven. Wij hebben de overtuiging dat er alleen sprake kan zijn van duurzame waardecreatie als samenwerking betekenisvol is voor zowel Holland Casino als haar partners.

 

4. WIJ DRAGEN BIJ AAN EEN BETERE SAMENLEVING

Wij zijn nadrukkelijk onderdeel van de samenleving, zowel lokaal en regionaal als landelijk. Wij zijn betrokken bij onze omgeving en participeren daarin actief. Waar mogelijk dragen we bij aan ontwikkelingen die de kwaliteit van de samenleving ten goede komen. Wij bouwen en onderhouden een netwerk met relevante stakeholders, zodat we steeds goed gepositioneerd zijn. Enerzijds om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, anderzijds om de belangen van Holland Casino in de volle breedte te kunnen behartigen.
Wij bieden een veilige speelomgeving. Het spel verloopt eerlijk, het spelmateriaal is in orde en onze gasten voelen zich veilig en op hun gemak. Wij spannen ons in om te voorkomen dat gasten meer inzetten of vaker spelen dan zij kunnen dragen. Holland Casino bouwt aan duurzame relaties met haar gasten en daarin past dat zowel wij als onze gasten wet- en regelgeving respecteren en op een verantwoorde manier omgaan met de risico’s van het spel. Daarbij geven wij optimaal invulling aan de rol die de samenleving van ons verwacht door middel van het preventiebeleid kansspelen, dat stevig in onze organisatie is verankerd.

 

5. WIJ BENUTTEN DE KRACHT VAN ONDERNEMERSCHAP

Onze medewerkers excelleren in hun vak en in gastvrijheid. Zij zijn in staat om de beste spelbeleving aan onze gasten te bieden. Dit is waar Holland Casino voor staat en waar onze medewerkers aan verbonden zijn. Zij krijgen
de ruimte hier een betekenisvolle bijdrage aan te leveren. Holland Casino stimuleert haar medewerkers eigenaarschap te nemen en altijd beter te worden in hun vak. Medewerkers worden aangemoedigd hun talenten te ontplooien, zodanig dat zij duurzaam inzetbaar zijn zowel binnen ons bedrijf als daarbuiten. Medewerkers van Holland Casino staan met beide benen in de samenleving en veranderen mee met de wereld om ons heen.
Wij creëren kansen of herkennen deze en weten deze in het belang van zowel de onderneming als de gast succesvol neer te zetten.