Corona

 

Protocol voor veilige en verantwoorde heropening Holland Casino

Momenteel is Holland Casino gesloten. Uiteraard hebben wij maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus te blijven voorkomen. De heropening zal volledig worden vormgegeven naar de richtlijnen van het zorgvuldig opgestelde sectorprotocol ‘Speel met hart en verstand. Houd afstand!’. Deze richtlijnen sluiten aan bij onze maatschappelijke opdracht om te zorgen voor een veilige en verantwoorde spelomgeving. 

Het sectorprotocol is opgesteld door Holland Casino en VAN Kansspelen met adviezen van MKB-Nederland, VNO-NCW, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Kansspelautoriteit, de NCTV, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB).