Informatie voor Naasten

MAAK JE JE ZORGEN OVER EEN VRIEND OF FAMILIELID?

INFORMATIE VOOR NAASTEN.
Jij hebt bij Holland Casino de melding gemaakt dat je je zorgen maakt over het speelgedrag van een familielid, vriend(in) of andere naaste. Wij nemen dit heel serieus en gaan je melding in behandeling nemen.

BELANGRIJK OM TE WETEN.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de door jou verstrekte informatie en wordt jouw melding vertrouwelijk behandeld. Wel is het mogelijk dat de persoon over wie je een melding doet bij ons om inzage verzoekt in zijn/haar persoonsgegevens. Holland Casino zal in beginsel jouw identiteit niet verstrekken, maar het kan wel zo zijn dat uit de inhoud van de melding is af te leiden van wie de informatie afkomstig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als jij als melder de enige bent die over deze informatie beschikte op het moment van de melding. Ook kan het zo zijn dat persoonsgegevens bij ons worden opgevorderd door politie, justitie of een toezichthouder of dat de rechter ons verplicht om jouw identiteit alsnog aan de betrokkene kenbaar te maken. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dit nodig is om de situatie waarop uw melding ziet finaal af te kunnen wikkelen.

Holland Casino verstrekt vanwege de regels op de privacy geen informatie over personen aan derden zonder hun toestemming.

WAT KUNNEN WE DOEN?
Het maakt verschil of jouw naaste op de hoogte is van jouw melding en of de naaste wil meewerken aan het aanpakken van een probleem. We zetten hieronder de mogelijkheden op een rij.

JOUW NAASTE WIL MEEWERKEN EN IS OP DE HOOGTE.

1. Persoonlijk gesprek

a. Als jouw naaste ervoor open staat kunnen we een gesprek plannen waar jij bij kunt zijn.
b. We kunnen ook een gesprek met jou voeren over jouw zorgen en hoe we samen kunnen werken bij de aanpak van het probleem.

2. Entreeverbod aanvragen.

a. Jouw naaste kan bij Holland Casino een entreeverbod aanvragen. Dat kan in een vestiging.
b. Jij kunt geen entree- of speelverbod aanvragen voor jouw naaste.

3. Cruks inschrijven

a. Als jouw naaste zich bij alle legale kansspelaanbieders in Nederland wil uitsluiten van kansspelen, dan is ons advies dat je naaste zich inschrijft in Cruks. Dat kan voor een zelfgekozen periode (minimaal 6 maanden). Legale kansspeldeelname in Nederland is dan niet meer mogelijk. (dus ook niet bij andere kansspelaanbieders).
b. Website Cruks.

JOUW NAASTE WIL NIET MEEWERKEN EN/OF IS NIET OP DE HOOGTE?

1. Als jouw naaste bij ons in het systeem bekend is dan nemen wij jouw melding op in diens dossier. We kunnen dan wel jouw melding gebruiken. Kijk voor meer informatie bij ‘belangrijk om te weten’.
2. Je kunt helaas niet anoniem melden. Wij kunnen jouw informatie niet gebruiken. Neem in dat geval contact op met Loket kansspel. .
3. Onvrijwillige inschrijving in Cruks

Wil jouw naaste helemaal niet meewerken, maar zijn of worden de problemen heel groot? Dan kun jij nog de mogelijkheid gebruiken om jouw naaste in Cruks in te schrijven. Meer info?

HULP KAN HELPEN!

Het kan helpen om met een hulpinstelling te praten. Dat geldt voor de betrokkene, maar ook voor naasten. Als je daar behoefte aan hebt, kijk dan bij

Het is gratis, je kunt anoniem blijven. We horen vaker terug dat mensen hier baat bij hebben gehad.

VRAGEN?

Heb je meer informatie nodig?

    Copyright 2024