Algemene Voorwaarden bezoekbeperking

U heeft met Holland Casino een BEZOEKBEPERKING of ENTREEVERBOD (beperkende maatregel) afgesproken.

BEZOEKBEPERKING

Een BEZOEKBEPERKING stelt een maximum aan het aantal bezoeken aan een vestiging per maand. U kunt een BEZOEKBEPERKING afspreken voor een periode van 6 maanden of van 12 maanden.

ENTREEVERBOD

Een ENTREEVERBOD neemt u als u gedurende de afgesproken periode uitgesloten wil worden van toegang tot alle Holland Casino vestigingen en Holland Casino ONLINE. U kunt een ENTREEVERBOD afspreken voor 6 maanden, 12 maanden of voor 5 jaar.

Wij adviseren u om zich vrijwillig in te schrijven in het CRUKS register. U kunt zich daarmee uitsluiten voor kansspeldeelname bij alle legale kansspelaanbieders in Nederland.

VOORWAARDEN

1. Een BEZOEKBEPERKING en ENTREEVERBOD

· Is geldig voor de gehele afgesproken termijn en Is tussentijds niet opzegbaar.

· Is geldig in alle vestigingen van Holland Casino. Een ENTREEVERBOD geldt ook voor Holland Casino ONLINE.

· Kan door Holland Casino worden opgelegd.

2. Bij een BEZOEKBEPERKING geldt het meerdere keren bezoeken van één vestiging op dezelfde speeldag als één bezoek. Het bezoek aan twee of meer vestigingen op dezelfde speeldag geldt als twee bezoeken of meer.

3. Een BEZOEKBEPERKING kunt u middels een formulier op de website aanvragen of in één van onze vestigingen bij de medewerker Security. Bij een website aanvraag van uw BEZOEKBEPERKING dient u rekening te houden met een verwerkingstijd van enkele dagen.

4. Een ENTREEVERBOD kan alleen in de vestiging worden aangevraagd. Het is niet mogelijk om dit schriftelijk of via de website te doen. Wilt u niet naar een vestiging? Schrijft u zich dan in bij CRUKS.

5. Gedurende de looptijd van de BEZOEKBEPERKING of ENTREEVERBOD (en in sommige gevallen na afloop van het ENTREEVERBOD) is de maatregel “No-Promo” van toepassing. U ontvangt geen reclame, post of e-mail van Holland Casino. Meer info:

6. Na afloop van de looptijd van de BEZOEKBEPERKING OF HET ENTREEVERBOD wordt u bij het eerstvolgend bezoek uitgenodigd voor een nazorggesprek om te bespreken of de BEZOEKBEPERKING OF HET ENTREEVERBOD kan worden opgeheven, verlengd of aangepast. In een gesprek met u gaan wij na of de omstandigheden die eerder tot de beperkende maatregel hebben geleid inmiddels tot het verleden behoren, of dat ze een (ongelimiteerd) bezoek aan Holland casino nog in de weg staan. Zonder dit gesprek verleent Holland Casino u geen toegang.

7. Dit nazorggesprek kan, onder specifieke voorwaarden, “op afstand” worden gevoerd; bijv. telefonisch of m.b.v. beeldbellen. Wij nemen dan contact met u op, dit is de enige uitzondering op punt 5.

8. Informatie over de vervaldatum van uw beperkende maatregel wordt alleen verstrekt na ID-verificatie en/of anderszins vaststelling van uw identiteit.

9. Bijzondere voorwaarden voor een ENTREEVERBOD voor de duur van 5 jaar:
Na een nazorggesprek krijgt u niet direct toegang. Uw situatie wordt eerst intern beoordeeld. Daarna ontvangt u schriftelijk bericht over het besluit.

10. Bijzondere voorwaarden voor Jongvolwassenen (18 t/m 23 jaar)
Holland Casino biedt aan jongvolwassenen de optie om een entreeverbod af te spreken tot de dag dat je 24 wordt.

11. Holland Casino is niet aansprakelijk voor eventuele schade, waaronder financiële schade, indien u de BEZOEKBEPERKING overschrijdt en/of zich ondanks een ENTREEVERBOD toch op welke wijze dan ook, toegang weet te verschaffen tot één van de vestigingen van Holland Casino.

    Copyright 2023